Voordele

Voordele van lidmaatskap

 • Die AHI is ‘n bron van inligting en verwysing vir lede;
 • Die AHI het toegang tot die President en sy Kabinet;
 • Die AHI bied geleenthede vir netwerk skepping met ander sakelui en die regering se liggame op nasionale en provinsiale vlak.
 • Sake geleenthede / fasilitering;
 • Regering se besluitneming: Daar is  betrokkenheid by die regering se besluitneming deur middel van kommentaar en insette met betrekking tot wetgewing en beleid;
 • Dokumentasie op nasionale, provinsiale en plaaslike vlak wat alle vlakke van die sakesektor raak, word aan lede versprei;
 • Toegang tot distriks munisipaliteite in ooreenkoms met die Minister van Provinsiale en Plaaslike Regering;
 • Plaaslike ekonomiese ontwikkeling te bevorder deur middel van sakekamers;
 • Inligting word deur middel van ‘n nuusbrief en verslae aan lede versprei;
 • Lede het toegang tot die AHI-webwerf, fasiliteer die vloei van inligting;
 • Buitelandse handel geleenthede word onder lede se aandag gebring;
 • Die National kongres en ander geleenthede bied geleentheid om sakekontakte te verbreed;
 • ‘n Adres lys van silwer, korporatiewe lede, sakelede en voorsitters van sakekamers is beskikbaar aan lede op aanvraag;
 • Opleidings kursusse en seminare oor ‘n verskeidenheid aspekte van die besigheid word aan lede in verskillende sentrums van tyd tot tyd aangebied.