Kontak Besonderhede

AHI Kontakbesonderhede
Ampsdraers

President: Mnr Tommy du Plessis

1ste Visepresident: Mnr Christo Botes

Voorsitter AHi Provinsiale Raad

Me Hettienne Von Abo-Moolman

Ondervoorsitter AHi Provinsiale Raad

Mnr Orton King

Bestuur

Uitvoerende Hoof: Dr Ernest Messina
Bestuurder spesiale projekte: Me Marieta van Zyl
Administrasie: Me Lorraine Lefyedi
Opleiding: Me Nadia Carolissen
Plaaslike Ekonomiese Ontwikkeling: Mnr Charl du Plessis
Africa Business Connect (ABCONN): Me Leandre du Plessis

Hoofkantoor

Tel: 012 348 5440 of 012 348 1230
Faks: 012 348 8771 of 086 725 6092
E-Pos: lorraine@ahi.co.za

Address:

Eerste Vloer
Lynnwood Galleries 354
H/V Diana en Rosemaryweg
Lynnwood, 0081
Download the map from the link below.

ROETEKAAR AHI KANTOOR