Aansoek

Formule vir AHI lidmaatskap

 

AANSOEKVORM LIDMAATSKAP AFRIKAANS.doc

(a) Bereken ‘n gemiddelde gewig vir ‘n maatskappy (gebaseer op sy omset en bates):

Gewig = Omset/R100 000 PLUS Bates/R100 000

(b) Ledegeld word dan bereken volgens die tabel hieronder:

 

Gewig Ledegeld
0 – 49- 99 3 000-00
100 – 199 4 000-00
200 – 399 5 000-00
400 – 599 7 500-00
600 – 799 10 000-00
800 – 999 12 500-00
1 000 – 1 999 15 000-00
2 000 – 2 999 17 500-00
3 000 – 3 999 20 000-00
4 000 – 4 999 22 500-00
5 000 – 6 999 25 000-00
7 000 – 9 999 27 500-00
10 000 – 14 999 30 000-00
15 000 – 19 999 32 500-00
20 000 – 29 999 35 000-00
30 000 – 49 999 37 500-00
50 000 – 69 999 40 000-00
70 000 – 99 999 42 500-00
100 000 – 149 999 45 000-00
150 000 – 199 999 50 000-00
  VAT uitgesluit

 

AHI lidmaatskap

  • Korporatiewe lede: groot nasionale maatskappye kan korporatiewe lede van die AHI word op uitnodiging en teen vasgestelde ledegeld. Hierdie lidmaatskap bied, afgesien van die gewone voordele van lidmaatskap, verteenwoordiging op die AHI se nasionale beheerliggaam struktuur, die Raad van Trustees en ander strukture van die AHI.
  • Silwer sakelede: Maatskappye wat meer as ‘n gespesifiseerde bedrag ledegeld betaal, kan silwer lidmaatskap verkry. Hierdie lidmaatskap bied toegang tot al die produkte en dienste van die AHI.
  • Sakelede: Enige maatskappy wat die missie en doelwitte van die AHI onderskryf kan ‘n besigheid lid word deur die betaling van ledegeld, die lidmaatskap bied toegang tot al die aktiwiteite van die AHI aan.
  • Sakekamers: Die AHI struktuur bestaan ​​primêr uit die sakekamers met die verantwoordelikheid vir plaaslike sake fasilitering, ekonomiese groei en effektiewe samewerking met die streeks en plaaslike munisipaliteite. Die rol van die AHI se provinsiale en nasionale struktuur is om sakekamers te help in die suksesvolle uitvoering van hul funksies.